Til forsidenHISTORIEN OM "BASTIAN"

 

"BASTIAN" har en meget spændende historie, der er beskrevet i bogen "Træ og visioner". "BASTIAN" er et fabriksanlæg i Horsens, som skiller sig ud fra andre fabriksanlæg. Dets særlige karakter skabte baggrund for , at bygningerne i midten af 1980'erne opnåede frednings-status som et af de første fabriksanlæg i Danmark.

Fabrikskomplekset har rødder tilbage til 1875, men består i dag for en stor dels vedkommende af bygningsdele fra tiden op til 1936. De nyere bygningsdele har høj kvalitet, men det afgørende for fabriksanlæggets særlige karakter, og dermed også fredningen, er de oprindelige elementer fra 1875. 

Årsagen til "BASTIANS" eksistens og særpræg er grev Frijs, der fostrede idéen og spenderede den nødvendige kapital til virkeliggørelse af drømmen om at skabe en mønsterfabrik, som skulle inspirere andre og medvirke til at skabe et positivt billede af den fremvoksende industrielle sektor.
 

 

Planchen er udarbejdet af arkitektfirmaet Birch & Svenning, Allégade 45, 8700 Horsens. Tlf. 7562 6455. www.birch-svenning.dk

 

Bastian Gruppen
Emil Møllers Gade 41
8700 Horsens

Tlf.: 30 34 27 17